Logo-banner

Frynsesnegl Flabellina sp.(mulig fiolett frynsesnegl, Flabellina pedata)

Frynsesnegler er nakensnegler altså snegler uten skall og de har gjellene på bakkroppen. De lever blant tang og tare og beiter på det de finner der. Mange av disse artene er veldig spesialiserte i matveien spiser nesledyr f.eks sjøanemoner og sparer neslecellene fra anemonene i sekker i frynsene og brukes som forsvar mot dyr som vil spise disse sneglene.