Logo-banner

Skjellrygg, Aphroditidae

Skjellrygg, Aphroditidae
En familie av mangebrøstemakker hvor ryggen er dekket av skjell. Skjellene ligger to og to på hver side av ryggen og overlapper både bakover og sideveis varierende med art. Det er ikke så mange arter som lever i fjæresonen. Artbestemmelse av skjellrygger og andre mangebørstemakker er ikke enkelt, men det er greit å kjenne igjen denne familien.