NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Lærere

For lærere

Hensikten med prosjektet Livet i fjæra er å gi skoleelevene en innføring i vitenskapelige arbeidsmetoder og modellering, ved å bruke livet i fjæra som arena. Samtidig er hensikten også å gi elevene en bedre forståelse for økologien i fjæresonen ved praktisk erfaring. En motivasjonsfaktor i dette er at mye av det elevene skal undersøke vil være direkte nyttig i forskning og forvaltning av kystsonen. Et viktig mål er å stimulere naturglede og nysgjerrighet hos elevene gjennom gjensidig økt kunnskap og forståelse.


På disse sidene for lærerne ønsker vi å gi undervisningspersonell de verktøy og hjelpemidler som trengs for å komme i gang og å gjennomføre et feltarbeid i fjæra. Man vil også finne tips og råd for hvordan praktisk gjennomføre feltarbeid og forberedelser i klasserommene. Dette er selvsagt helt opp til den enkelte om man vil følge punktvis eller eventuelt tilpasse til de klasser/grupper man har. Vi utvikler stadig hjelpemidlene på disse sidene så det vil komme oppdaterte versjoner av kompendiene samt ekstra hjelpemidler etter hvert.

Lykke til med fine feltdager i fjæra!