NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Hårstjerne Ophiothrix fragilis

Publisert 04.04.2017 - Oppdatert 04.04.2017

Fargerik slangestejerne med mange lange armpigger, 7stykker på hvert ledd på armene.

Det er en vanlig art i fjæra og beveger seg fremover med å slenge to armer frem og dra resten av kroppen etter. Den lever av åtsler men kan også ligge med armene strekt opp i vennet for å fange dyr og partikler som driver forbi i strømmen.